کوهنوردی - کوهنوردی

جـــــام - 3650  (توقف تولید)

جـــــام - 3650 (توقف تولید)

قیمت : 0 ریال مشاهده محصول
هـــــرم  -  4350  (توقف تولید)

هـــــرم - 4350 (توقف تولید)

قیمت : 0 ریال مشاهده محصول
الوند زیره دودانسیته

الوند زیره دودانسیته

قیمت : 0 ریال مشاهده محصول
دنا زیره لاستیک   (توقف تولید)

دنا زیره لاستیک (توقف تولید)

قیمت : 0 ریال مشاهده محصول
الوند زیره ویبرام  (توقف تولید)

الوند زیره ویبرام (توقف تولید)

قیمت : 0 ریال مشاهده محصول
دنا زیره دودانسیته

دنا زیره دودانسیته

قیمت : 0 ریال مشاهده محصول
کارخانه

آدرس : تبریز / سه راهی فرودگاه / کوی صنعتی وحید / پلاک 85

تلفن : 32900829 - 041

فکس : 32900828 - 041

ایمیل : kouhsar.shoes@yahoo.com

کانال تلگرام کفش کوهسار
کانال تلگرام کفش کوهسار